GEO

GEO (Golf Environment Organization)

Golfterreinen spelen een belangrijke rol in het behoud en de ontwikkeling van de natuur en de open ruimte. De Nederlandse Golf Federatie (NGF) onderschrijft dit en promoot golfbanen tot het behalen van het zgn. GEO-certificaat. Na het behalen hiervan wordt duurzaam beheer van golfbanen gerealiseerd doordat golfbaanbeheerders bewust omgaan met natuur en milieu.

Tespelduyn, in het centrum van de bollenstreek, onderschrijft deze visie van harte en heeft in 2018 het GEO-certificaat in ontvangst mogen nemen. Om de vijf jaren vindt een herkeuring plaats waarin het afgesproken werkplan wordt getoetst en nieuwe duurzaamheidsafspraken worden vastgesteld.

GEO certificaat

Een derde partij met onafhankelijke keurmeesters voert de uitgebreide keuringen op locatie uit

Om aan de certificeringsverplichtingen te voldoen moet continu aandacht worden besteed aan vier aandachtsgebieden:

  • Werkwijze
  • Natuur
  • Milieu
  • Samenleving

In de uitvoering van het programma zijn drie fases te onderscheiden:

  1. Inventarisatie van de bestaande situatie
  2. Het ontwikkelen van een visie die de te bereiken doelen aangeeft
  3. Een werkplan met omschrijving hoe, wanneer en tegen welke voorwaarden de visie gerealiseerd kan worden.

GEO certificaten worden wereldwijd erkend. De GEO hoofdvestiging is gevestigd in Schotland. “GEO certified” is het overal ter wereld het symbool van uitstekend duurzaam golfbaanbeheer.

Benieuwd wat wij nog meer doen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Ontdek wat wij nog meer doen