Parels en Patrijzen

Parels

Wat hebben Patrijzen en Parels met elkaar te maken als het gaat om de golfsport op Tespelduyn?
Nou heel veel. In mei 2017 werd er door de gemeenten in de Bollenstreek de samenwerkingsovereenkomst B(l)oeiende Bollenstreek getekend met als doel de streek mooier en aantrekkelijker te maken voor toeristen en bewoners van de Bollenstreek. Tespelduyn is één van deze vijf Parels.

Patrijzen

En dan de Patrijzen. De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond (ANLV Geestgrond)
besteedt sinds 2017 veel aandacht aan de Patrijs. In een speciaal project tellen vrijwilligers de aantallen van deze typische boerenlandvogel uit de Bollenstreek. De aantallen Patrijzen zijn in de afgelopen 20 jaar drastisch gedaald. En om die reden kijkt ANLV Geestgrond samen met agrarische ondernemers wat we in het landschap kunnen doen om het voor de Patrijs aantrekkelijker te maken.

Tespelduyn

En het leuke is dat tijdens de natuurinventarisatie op Tespelduyn voor het GEO certificaat ook Patrijzen zijn waargenomen. We hebben ze de ambassadeursoorten genoemd van alle waargenomen vogels. Want als het met de Patrijs goed gaat, liften andere vogels direct mee.

Hoogeveenspolder

Maar ook op de bollenvelden ten zuiden van Tespelduyn zitten Patrijzen. Minimaal 3 broedparen zitten er op de velden tussen het bedrijf JUB Holland B.V. aan de Robijnslaan en Tespelduyn. En op Tespelduyn zit minimaal één, wellicht twee broedparen.
En ook elders in de Bollenstreek zijn Patrijzen in kaart gebracht en zijn door bollentelers akkeranden aangelegd en groenbemesters gezaaid (Japanse Haver). Totaal zijn in 2019 in de Bollenstreek 35 broedparen geteld.

Bijvoeren

Om de patrijzen een extra kans te geven worden ze sinds dit jaar op twee plaatsen bijgevoerd. Eén
van die plaatsen is Tespelduyn. Om te kijken of de patrijzen ook daadwerkelijk komen is er een
camera geplaatst. In ieder geval is daarop inmiddels een nieuwsgierige Fazant gespot.

Samen wijs met de Patrijs

Om meer bekendheid te geven aan deze typische boerenlandvogel zal ANLV Geestgrond een publieksactie starten met de Titel “Samen Wijs met de Patrijs” Dat organiseren zij op Zaterdag 4 april van 10.00 tot 12.30 op Tespelduyn. Om 10 uur wordt er begonnen met een lezing en zal een brochure worden overhandigd aan bestuurders van de Bloembollensector. Aansluitend zullen excursies worden georganiseerd waarbij gidsen met deelnemers de Hoogeveense Polder in gaan en van alles vertellen over de bollenvogels, zoals de Patrijs in het veld. Het gehele programma zal tot 12:30 uur duren.

Deelname Samen wijs met de Patrijs

Mocht u ook willen deelnemen aan deze leuke activiteit: deelname is gratis. Maar meldt u zich dan wel even bij Paul Venderbosch, bestuurslid ANVL Geestgrond.

MAIL

TELEFOON

Tespelduyn houdt zich actief bezig in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen om de duurzaamheid te bevorderen

Meer informatie