Natuurinventarisaties

Natuurinventarisatie op Tespelduyn

De natuurinventarisatie op Tespelduyn is een waardevol initiatief waarbij duurzaamheid en biodiversiteit centraal staan. In samenwerking met de Afdeling Bollenstreek van de KNNV heeft Tespelduyn een uitgebreide inventarisatie laten uitvoeren van planten, bomen, paddenstoelen, vogels, vlinders, libellen en meer. Dit heeft geleid tot een grondig verslag waarin de rijke natuurpracht van het landgoed en de golfbaan wordt vastgelegd.

Door deel te nemen aan het Committed to Green-programma en de internationale GEO-certificering na te streven, toont Tespelduyn haar betrokkenheid bij het milieu en de natuur. Het verbeterplan dat voortkomt uit de inventarisatie heeft als doel om op de lange termijn een groenere en biodiversere golfbaan en omgeving te creëren.

De inventarisatie heeft aangetoond dat Tespelduyn een variëteit aan soorten herbergt, met meer dan 630 verschillende soorten die gedurende twee jaar zijn geïdentificeerd. Deze waardevolle gegevens zijn essentieel voor het behoud en de bevordering van biodiversiteit op het landgoed. De samenwerking met de KNNV illustreert een gezamenlijke toewijding aan het beschermen en koesteren van de natuur op Tespelduyn.

Het enthousiasme en genot van de betrokkenen tijdens de inventarisatie onderstrepen het belang van deze inspanningen. Tespelduyn en de KNNV hopen op een vruchtbare voortzetting van hun partnerschap om de golfbaan en omgeving nog groener en harmonieuzer te maken, met oog voor de prachtige biodiversiteit die deze bijzondere locatie te bieden heeft.

Natuurinventarisatie 2021

De natuurinventarisatie op Tespelduyn toonde een grote verscheidenheid aan planten, vogels, paddenstoelen en meer. Een grotere tellersgroep en expertisegebied verklaarden de hogere aantallen, inclusief input van golfers. De betrokkenheid bij de natuur groeide. Hoewel niet alle soorten uit voorgaande tellingen werden waargenomen, ontdekten we wel veel nieuwe soorten. Het uitgestrekte terrein maakt het vastleggen van alles wat er groeit en bloeit een uitdaging. Desondanks hebben we niet het gevoel dat de diversiteit achteruitgaat. De resultaten van 2021 worden per groep gepresenteerd.

Natuurinventarisatie 2021

Natuurinventarisatie 2020

In de afgelopen drie jaar zijn op Tespelduyn veel verschillende vogelsoorten geïnventariseerd. Ondanks de kennis die is opgedaan, hoopt men nog steeds nieuwe vondsten te doen. Verschillende inventarisaties, waaronder GEO-certificering, Broedvogel Monitoring Project en Birdwatching Day, hebben een gevarieerd vogelgebied met 99 verschillende vogelsoorten onthuld. Opvallende vondsten waren onder andere Blauwborst, Boomvalk, Gele Kwikstaart, Patrijs, Slobeend en Tureluur.

Natuurinventarisatie 2020

Natuurinventarisatie 2019

KNNV Bollenstreek heeft natuurinventarisaties op Tespelduyn uitgevoerd in 2017 en 2018, maar ze waren niet in staat om de zoogdieren te inventariseren. In 2019 hebben ze met wildcamera’s het geheime zoogdierenleven in kaart gebracht. De camera’s hebben verschillende dieren vastgelegd, waaronder muizen, bunzing, boommarter, wezel, vos, en vleermuizen. Hoewel er geen konijnen, reeën, damherten en muskusratten werden waargenomen, zijn er wel veel mollen en hazen op Tespelduyn te vinden.

Natuurinventarisatie 2019

Natuurinventarisatie 2018

Landgoed en Golfbaan Tespelduyn hecht veel waarde aan duurzaamheid, vooral op het gebied van het ecologisch systeem. In samenwerking met de Afdeling Bollenstreek van de KNNV heeft Tespelduyn een natuurinventarisatie laten uitvoeren in 2017 en 2018. Deze inventarisatie werd gebruikt voor de GEO certificering van Tespelduyn, die succesvol werd afgerond in november 2018. In 2018 werd de inventarisatie voortgezet, waarbij 30% meer soorten werden gezien dan het jaar ervoor. Over een langere periode tellen bleek belangrijk om een grondig beeld te krijgen. In twee jaar tijd werden in totaal 630 verschillende soorten geïdentificeerd, wat duidt op een grote variëteit op Tespelduyn.

Natuurinventarisatie 2018

Natuurinventarisatie 2017

Tespelduyn streeft naar duurzaamheid en heeft Committed to Green geïmplementeerd om bewust om te gaan met natuur en milieu. In samenwerking met de KNNV heeft een natuurinventarisatie plaatsgevonden om een verbeterplan op te stellen en biodiversiteit te bevorderen. Het rapport en ideeën voor een groenere baan met meer biodiversiteit zijn aangeboden. Tespelduyn hoopt samen te werken met de KNNV om hun natuur- en milieubeleid verder te ontwikkelen.

Natuurinventarisatie 2017

Wil jij ook een keer de natuur op en rondom Landgoed Tespelduyn ontdekken? Meld je dan aan voor onze Natuurwandelingen

Aanmelden voor natuurwandelingContact